Opleidingen

Leer waarheid van leugen te onderscheiden door het toepassen van verschillende nieuwe vaardigheden.

Evaluation of Truthfulness and Credibility (ETaC)

Deze unieke cursus is erop gericht om vaardigheden te ontwikkelen in het herkennen van emoties, als basis voor het onderscheiden van waarheid en leugens. Met name in zogenaamde high-stakes situaties levert dit veel voordeel op. Denk hierbij aan belangrijke zakelijke gesprekken en onderhandelingen.

Tijdens de cursus wordt u als cursist geleerd om met behulp van psychologische modellen zogenaamde hotspots te identificeren. Hotspots zijn zichtbaar wanneer er spanning optreedt tussen wat we denken en voelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we niet de waarheid vertellen. Hotspots zijn hypotheses die getest moeten worden. Om de hotspots te kunnen identificeren worden doorlopend vijf communicatiekanalen gescand:

 • gezichtsuitdrukkingen (soms maar een fractie zichtbaar);
 • lichaamstaal;
 • stemgebruik;
 • spreekstijl;
 • inhoud.

Wanneer er creatief met de waarheid wordt omgegaan, is er een afwijking van de ‘baseline’, wat merkbaar is in één of meerdere van de vijf bovenstaande communicatiekanalen. De baseline is het normale gedrag van een persoon in een bepaalde situatie. Als cursist leert u niet alleen bovenstaande vaardigheden, maar ook is er veel aandacht voor de werking van het brein en het geheugen. Voor het analyseren van de inhoud maakt u als cursist kennis met Criteria Based Content Analysis (CBCA). Hiermee bent u in staat om de inhoud van een verhaal te beoordelen op geloofwaardigheid. De hotspots worden vervolgens getest door vragen te stellen, waarna een oordeel gegeven kan worden over het waarheidsgehalte.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen en ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: de theorie en wetenschap achter deze cursus;
 • Dag 2: de vaardigheden (voornamelijk de communicatiekanalen);
 • Dag 3: de toepassing van de geleerde vaardigheden (veel praktijk).

De aangeboden stof is een gebalanceerde mix van plenaire sessies, syndicaatsopdrachten, observatie-opdrachten en individuele opdrachten. Onze gecertificeerde trainers zijn niet alleen ervaren in de wereld van trainingen en instructies, maar ook in de praktische toepassing van de materie. Ze staan dagelijks in het werkveld en passen de methodiek dagelijks toe. Daarnaast is de cursus uniek in Nederland.

Doelen van de cursus

Na het volgen van deze cursus bent u als cursist in staat om intensiever te communiceren, betere informatie te verkrijgen en deze informatie te beoordelen op betrouwbaarheid en waarheidsgehalte. U bent na afloop in staat om:

 • het belang van baselines te identificeren;
 • hotspots te identificeren en te evalueren;
 • hypothesen te testen door specifieke wijze van vraagstelling;
 • aanwijzingen voor leugens en de waarheid te identificeren;
 • actief te luisteren en observatievermogen toe te passen;
 • de geleerde vaardigheden toe te passen om oprechtheid en geloofwaardigheid te evalueren.