Waarom een pre-employment screening een goed idee is

19 oktober 2018

Essentieel voor een organisatie zijn natuurlijk de mensen die daar werken. Zij houden de organisatie levend. Onbetrouwbaar personeel kan dan ook fataal zijn. Denk aan werknemers die zich niet aan de afspraak houden, onterechte ziekmeldingen, concurrentie- en relatiebedingen die niet worden gehonoreerd, enz. Het geeft onrust binnen de organisatie en levert financiële risico’s op. Als werkgever kunt u echter weinig doen zonder een dossier, juist niet bij werknemers die weten hoe ze dossiervorming kunnen voorkomen. Dit kan in onhoudbare situaties op de werkvloer uitmonden. Het is dan ook van essentieel belang dat u zeker weet dat wederzijds hetzelfde enthousiasme voor de nieuwe werkrelatie aanwezig is. Een pre-employment screening kan daarbij uitkomst bieden. Arcani screent nieuwe werknemers op tal van onderwerpen om te zien of het een goede match is.

Onterechte ziekmeldingen

Helaas zijn er zogenaamde geldtrekkers die graag een vast contract krijgen en zich vervolgens langdurig ziek melden. Er zijn zelfs mensen die zich met opzet een ‘lichamelijke kwaal’ aanmeten, zoals obesitas of zogenaamde onverklaarbare pijnen, om maar een uitkering te kunnen ontvangen. In zakelijk verband is het een enorme kostenpost voor uw onderneming als uw werknemers thuis zitten op uw kosten. Als uw werknemer echt ziek is moet hier respect voor zijn en wilt u uw werknemer natuurlijk de nodige rust en ruimte bieden om te herstellen. Als uw werknemer onrechtmatig profiteert, wilt u dit het liefst bewezen hebben om daar stappen op te kunnen ondernemen. Maar hoe komt u daarachter? Of nog beter, hoe voorkomt u dat u zo’n werknemer aanneemt? Die kans kunt u drastisch verkleinen met een pre-employment screening. Wij helpen u daarbij.

Dossiervorming

Er zijn van die ‘knipperlichtwerknemers’ die, nadat ze ziek zijn geweest, even weer komen werken om zich vervolgens weer ziek te kunnen melden. Er zijn gevallen dat een werknemer inderdaad zo onfortuinlijk is om regelmatig ziek te zijn. Vaak echter, is dat ook niet zo en wordt er misbruik gemaakt van de beschermende wetgeving omtrent ziekteverlof. Hoe bewijst u dan dat iemand wel in staat is om arbeid te verrichten? Bijvoorbeeld als die persoon wel een schuurtje in zijn achtertuin kan bouwen, meedoet met de plaatselijke marathon of regelmatig gebruik maakt van een fitnessabonnement, terwijl hij claimt erg slechte knieën te hebben. Arcani kan met observaties en andere middelen zulke activiteiten in kaart brengen en een dossier opbouwen.

Fraude

Onterecht zieke medewerkers zijn vervelend. Net als frauderende werknemers. Meer dan 30% van Nederlandse bedrijven heeft te maken met corruptie. Dit komt voor in alle lagen van de bedrijfsorganisatie. Diefstal, infiltratie door personeelsleden van concurrenten (bedrijfsspionnen) of het lekken van gevoelige en vertrouwelijke informatie. Er zijn tal van manieren om een bedrijf te saboteren en flinke schadeposten te veroorzaken. Hoe gaat u dit tegen? Of nog belangrijker: hoe voorkomt u dit? Met een pre-employment screening kunt u bijvoorbeeld in kaart brengen of iemand bij de concurrent heeft gewerkt of andere banden met de concurrent heeft.

Leren door confronteren

Zowel voor u als voor de betreffende werknemer kan de oplossing simpel zijn: confrontatie. In de praktijk merken we dat confrontatie een geweldig sterk wapen is. Door de dader met de feiten te confronteren bent u in staat hem in ‘het nauw’ te drijven. Meestal zal de dader inzien dat de gevolgen van wat hij deed ver uitstijgen boven het gewin dat hij ermee haalt als hij doorgaat. Confrontatie is in de meeste gevallen dan ook genoeg om de activiteiten te stoppen.

De uitdaging is het verzamelen van bewijzen voor de feiten die gepleegd worden. Dat is onze uitdaging. Samen brengen u en wij het probleem in kaart en stellen een Intelligence Collection Plan op. Dan start de missie om informatie te verzamelen. Het rapport dat daarop volgt is meestal voldoende om het conflict middels mediation op te lossen en de activiteiten te stoppen. Een bijkomend voordeel van deze handelswijze is dat er, als de dader meewerkt, ook inzicht kan worden gegeven in hoe de dader te werk is gegaan en hoe dat voortaan kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld middels een pre-employment screening Ook wordt een juridische procedure met de daarbij komende media-aandacht voorkomen, wat beter is voor het imago van jouw bedrijf. Dit is natuurlijk vooral afhankelijk van jouw wensen voor de aanpak van het conflict.

Pre-employment screening

Wat we met een pre-employment screening kunnen bereiken is natuurlijk beperkt. Niet alle medische gegevens of bankgegevens van een persoon kunnen worden opgevraagd, die zijn vertrouwelijk. Wel kunnen we een achtergrondanalyse doen. Is de oom van de sollicitant toevallig directeur bij uw concurrent? Zijn er patronen te vinden in de social media activiteiten van de sollicitant, waaruit blijkt dat hij tijdens andere dienstverbanden wel erg vaak thuis of ziek was? VOG’s zijn niet heilig, wellicht heeft uw sollicitant meer op zijn kerfstok dan u denkt. Met een pre-employment screening kan meer informatie worden achterhaalt die risico’s tijdens de arbeidsverhouding kunnen verkleinen.