Het idee dat er iets niet klopt in uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om u te helpen. We volgen, observeren, runnen informanten of zetten andere recherchemiddelen in om u de nodige inlichtingen te verschaffen.

bekijk alle diensten

Wat wij voor u doen

Inlichtingen

Inlichtingen verzamelen is een ingewikkeld en gevoelig proces. Het is belangrijk dat u voldoende inspraak heeft en dat het professioneel wordt aangepakt.

Volgen en opsporen

Het volgen of het opsporen van een persoon is ingrijpend in iemands levenssfeer, maar soms nodig om kwesties, zoals oplichting of diefstal, aan het licht te brengen, of om iemand te beschermen.

Personal Assistant

Een personal assistant helpt u met het oplossen van die situaties waar u zelf geen tijd voor hebt.

bekijk alle diensten

Werken met militaire preciezie

1. Voorgesprek

Tijdens het voorgesprek ligt de focus op wederzijds vertrouwen. U moet ons kunnen vertrouwen met uw vraagstuk. We bespreken de casus en belichten verschillende mogelijke invalshoeken. Gaan we er hard in, of beproeven we een discrete aanpak?

2. Voorbereiding

Bij de voorbereiding verzamelen we zoveel mogelijk informatie omtrent de casus. Denk aan de achtergrond van betrokken personen, plaatselijk situaties en spelende belangen. Aan de hand hiervan stellen we het Intelligence Collection Plan op.

3. Uitvoering

Als tot in details duidelijk is wie welke rol op zich neemt, welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe dat wordt aangepakt, vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats. We nemen u zoveel als mogelijk mee in dit proces.

We discover the truth!