Werkwijze

Wij onderscheiden ons door de vraaggerichte aanpak en de structuur die we daarbij gebruiken.

Een recherche- en detectivebureau inschakelen voelt al snel als de andere partij ‘de oorlog verklaren’. Dit is echter nooit onze insteek. Toegegeven, soms moet het hard tegen hard gaan, maar onze focus ligt altijd op het welzijn van alle betrokken partijen.

Onze klanten stellen ons de meest uiteenlopende vragen. Iedere casus vergt een andere aanpak. Wat ons onderscheidt is onze werkwijze. Wij bereiden iedere casus tot in perfectie voor en werken aan de hand van checklists en draaiboeken. Door onze ervaring kunnen we de aanpak van de ene casus vaak één op één toepassen op een vergelijkbare casus en daarbij de focus aanpassen waar nodig.

1. Voorgesprek

In het voorgesprek brengen we de casus en problematiek in beeld. We bespreken de verwachtingen en stellen vast wat het gewenste resultaat is. Na afronding van het voorgesprek stellen we een offerte en plan van aanpak op.

2. Voorbereiding

De basis van de voorbereiding wordt al gelegd in het voorgesprek. Er is al een beeld van de gewenste uitkomst en we hebben al gesproken over de betrokkenen en informatiebronnen die voorhanden zijn. Op basis van de verkregen informatie wordt een definitief plan van aanpak uitgewerkt. We zoomen in op de bronnen die er zijn en stellen vast hoe we de operatie gaan uitvoeren. Voordat we starten met de operatie krijgt u als opdrachtgever een bericht.

3. Uitvoering

Als tot in details duidelijk is wie welke rol op zich neemt, welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe dat wordt aangepakt, vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats. We focussen ons volledig op het hoofddoel, en zullen ons plan van aanpak waar nodig bijsturen.