Inlichtingen verzamelen

Inlichtingen verzamelen is een ingewikkeld en gevoelig proces. Het is belangrijk dat u voldoende inspraak heeft en dat het professioneel wordt aangepakt.

Inlichtingen verzamelen is de business waar Arcani zich mee bezighoudt. Dit is waar al onze specialisaties, expertise en kracht in samenkomt. Inlichtingen verzamelen is altijd het doel van onze activiteiten.

U wilt een persoon opsporen, iemand laten volgen, de persoon achter een valse identiteit vaststellen of antwoord krijgen op een andere vraag. Het gaat hierbij om gevoelige kwesties die vaak in het geheim moeten worden uitgevoerd, maar het centrale element in alle vraagstukken is: informatie. U wilt dat we die inlichtingen verzamelen die u kunt gebruiken om het vraagstuk op te lossen.

Dat doen we graag. We hebben een eigen werkwijze ontwikkeld waardoor we effectief en efficiënt op kunnen treden. Centraal daarbij staat het ‘Intelligence Collection Plan’ (ICP). Dit is het plan dat wij gebruiken om inlichtingen te verzamelen. Om tot een goed ICP te komen dienen we een aantal vaste stappen te volgen, waar u ook onderdeel van bent. Als opdrachtgever heeft u zoveel mogelijk inspraak in iedere fase, mits u dat wilt. Als u liever meer op de achtergrond blijft is dat uiteraard geen probleem. Onze werkwijze hebben we onder het volgende schema nader uitgewerkt.

Inlichtingen verzamelen

 

Fase 1: Vaststellen van benodigdheden

Allereerst moet worden vastgesteld waar het in de casus exact om gaat en wat we daarbij nodig hebben om deze op te lossen. In deze fase staan twee activiteiten centraal. Allereerst interviewen we u als opdrachtgever en ook eventuele andere belanghebbenden/ gedupeerden.

De tweede stap in deze fase is het analyseren van de verkregen informatie. We leggen deze informatie vast, valideren deze om te zien welke input overeenkomt met de casus en daarna bepalen we de zogenaamde Priority Intelligence Requirements (PIR), waarbij we besluiten welke inlichtingen het belangrijkst zijn om te verzamelen. Dan gaan we door naar de volgende fase.

Fase 2: Ontwikkelen van het ICP

In de vorige fase hebben we informatie verzameld waaruit bepaalde bronnen naar voren kwamen. Deze bronnen gaan we allereerst op waarde schatten. We bekijken naar welke informanten we kunnen gebruiken en of deze betrouwbaar zijn. We kijken of er digitale bronnen zijn die we kunnen raadplegen en hoe relevant deze zijn voor de casus.

De volgende stap is het daadwerkelijk opzetten van de ICP. Hierbij denken we na over de zogenaamde ‘collection strategy’. Op welke wijze gaan we bijvoorbeeld inlichtingen verzamelen en op welke manier benaderen we bepaalde bronnen? Centraal binnen de collection strategy staat dat we de bronnen selecteren die we nodig hebben voor bepaalde informatie en welke benodigdheden daarop aansluiten. Dan gaan we naar de volgende stap: de missie.

Fase 3: Uitvoeren van de missie

Nu het plan is ontwikkeld en in kaart is gebracht wat het doel is en welke inlichtingen verzameld moeten worden, kan de missie worden vormgegeven. Allereerst wordt het team van operators vastgesteld en gebriefd. Zij zullen daarna de uitvoering van het ICP initiëren. Daarbij worden inlichtingen verzameld en tevens zo snel mogelijk gerapporteerd. Op die manier waarborgen we dat geen informatie verloren gaat.

Fase 4: Evalueren van rapportages

De missie wordt gerapporteerd en, afhankelijk van de hoeveelheid informatie en complexiteit van het vraagstuk, er worden meerdere rapporten opgemaakt. Deze worden doorgenomen en de verzamelde inlichtingen worden op waarde geschat. Uiteindelijk resulteert dit in het inlichtingenrapport, waarbij de operators hun feedback geven op de missie en de verzamelde inlichtingen. Daarna volgt een tussentijdse rapportage aan de klant.

Fase 5: Update van het ICP en de afwikkeling

Aan de hand van de rapportages en de (nieuwe) input van de opdrachtgever wordt de ICP geüpdatet. Daarna begint het proces weer van voren af aan en het proces wordt herhaald totdat u, de opdrachtgever, tevreden bent.

In deze fase kan de opdracht ook worden afgerond. Als voldoende inlichtingen zijn verzameld en de klant is tevreden met het resultaat, of het doel is/ kan worden bereikt en er is geen reden de opdracht voort te zetten, kan de afwikkeling plaatsvinden. Hierin adviseren en begeleiden we zoveel we kunnen.