Mediation

Openheid van informatie is de basis voor vertrouwen. Vertrouwen is essentieel voor effectieve mediation. Arcani helpt u graag bij het vinden van de juiste informatie.

Om goede bemiddeling tussen twee partijen tot stand te brengen is het belangrijk dat er geen informatie wordt achtergehouden. Misschien nog wel belangrijker is het om argwaan van de ene partij ten opzichte van de andere partij weg te nemen. Onafhankelijk onderzoek kan daarbij vertrouwen geven.

Motieven als sleutel tot het vinden van de juiste oplossing

Als mediator probeert u uiteindelijk tot een vaststellingsovereenkomst te komen die voor beide partijen acceptabel is. Wanneer uw cliënt bedreigd wordt door de wederpartij, is het belangrijk te achterhalen wat daarvoor de motieven zijn. Heeft de beschuldigde het gevoel in het verleden benadeeld te zijn geweest door uw cliënt en acteert hij uit emotie? Dan is het zaak dat dit emotionele conflict wordt bijgelegd. Ook bijvoorbeeld bij diefstal binnen een bedrijf is de drijfveer achter deze vergrijpen vaak de sleutel tot de juiste oplossing. Steelt de werknemer dwangmatig? Dan zou therapie de werknemer duurzaam kunnen helpen en is het wellicht niet nodig de werknemer disproportioneel te straffen voor zijn daden.

Conflicten op grotere schaal

Soms blijkt dat de werknemer van buitenaf onder druk wordt gezet om goederen te ontvreemden of andere illegale activiteiten te ondernemen. Zeker in dit soort situaties is grondig onderzoek nodig. Welke personen zijn erbij betrokken? Welke middelen zetten zij ertoe in om hun doel te bereiken? Wat zijn de zwakke plekken in het benadeelde bedrijf? Welke bewijslast valt er te vinden? Zonder deze informatie en zonder bewijslast is het onmogelijk om tot een oplossing te komen. Er is opzet in het spel, dus zullen de organisatoren achter dit misbruik pas bereid zijn tot mediation en schikking indien ze het gevoel hebben niet meer onder vervolging uit te kunnen komen.

Arcani zoekt bewijslast en mogelijkheden tot verzoening

Onderscheidend aan ons recherchebureau is dat wij niet veroordeling, maar verzoening als oogmerk hebben. Dit betekent dat wij in onze informatieverzameling juist die informatie zoeken die enerzijds de overtredingen aan het voetlicht brengt, maar anderzijds ook de mens achter de overtredingen laat zien. Dit kan zeer helpend zijn wanneer de benadeelde de wederpartij om persoonlijke redenen niet gerechtelijk wil laten vervolgen.

Positief resultaat voor beide partijen

Wanneer de motieven voor een bepaalde daad bekend zijn, is het vaak zeer helend om deze te betrekken in de onderhandelingen voorafgaand aan een schikking. Wanneer mediation puur is gericht op het vereffenen van schuld, zonder de onderliggende oorzaken erin te betrekken, is er grote kans dat één van de partijen zijn problemen slechts vergroot ziet. Door het probleem bij de wortel aan te pakken krijgen beide partijen de kans om naar huis te gaan met het gevoel de zaak goed te hebben afgesloten. Mediation is er dan ook op gericht beide partijen bij elkaar te brengen, in plaats van tegenover elkaar te plaatsen.