Volgen

Volgen is ingrijpend in iemands levenssfeer, maar soms nodig om kwesties aan het licht te brengen, of om iemand te beschermen.

Volgacties zijn onderdeel van het grote geheel binnen operaties van Arcani. Volgacties kunnen worden ingezet voor het bereiken van grofweg twee doelen. Om informatie te achterhalen door een persoon als detective te volgen, of om een persoon te beschermen door mogelijke dreigingen te monitoren. Volgacties gebruiken wij voor het valideren van informatie, het controleren van verkregen informatie, het verkennen van nieuwe locaties, het achterhalen van relaties en bezittingen, enz.

Volgen als detective

Volgen is slechts het meebewegen van punt A naar B. Feiten die onderweg plaatsvinden zullen in een later stadium onderzocht moeten worden. Hiervoor gebruiken wij meestal informanten of een digitaal onderzoek. Dit geeft binnen korte tijd veel informatie, waarna deze onderzocht kan worden op nieuwe aanknopingspunten, context van de verkregen informatie, in kaart brengen van netwerk(en), relaties en connecties enz. Vanuit dit onderzoek komt nieuwe informatie vrij, waarna het onderzoek meer vorm krijgt en het onderzoek kan worden gekanaliseerd. Hiermee bedoelen we dat we de aanknopingspunten categoriseren en kijken op welke wijze welke lead kan worden opgepakt.

Volgteams opereren in teams van twee operators. Afhankelijk van de aard, awareness en dreiging zullen wij opschalen naar twee, drie of vier teams. De gebruikte vervoersmiddelen verschillen zowel voor de operators als de persoon die gevolgd wordt. Denk hierbij aan werkbussen, motor, scooter en fiets, maar ook het openbaar vervoer.

Volgen als middel voor veiligheid

Volgacties, al dan niet heimelijk, kunnen ook worden ingezet ter bevordering van de (persoonlijke) veiligheid. Er is een verschil tussen het volgen van een persoon om informatie  te achterhalen, of het volgen van een persoon (met zijn/haar medeweten) om gevaar te signaleren en voorkomen.

Arcani kan hier contra-acties op doen. Veiligheid en identificatie zijn hierin de twee belangrijkste elementen waarop gefocust moet worden. Personal assistance is een van die diensten die hierop aansluit.