Per thema

Personeelskwesties, veiligheid, financiële vraagstukken of andere conflicten. Arcani biedt maatoplossingen gericht op verzoening en de-escalatie.

Personeelskwesties

Goed personeel is een belangrijk ingrediënt voor de vitaliteit van een bedrijf. Onbetrouwbaar personeel kan echter fataal zijn. Personeel dat zich niet houdt aan afspraken, werknemers die zich ten onrechte ziekmelden, ex-werknemers die zich niet houden aan een concurrentie- of relatiebeding: het veroorzaakt een enorme onrust op de werkvloer en kost een bedrijf aanzienlijke bedragen.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een relatief begrip. Waar de één zich veilig waant tot de aanwezigheid van risico’s is aangetoond, heeft de ander behoefte aan preventieve maatregelen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Diverse factoren zijn hierop van invloed. De mate van kwetsbaarheid van een persoon of bedrijf en de aanwezigheid van kapitaal zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Lees verder

Financieel

Vrijwel alle casussen die Arcani onder ogen krijgt, zijn conflicten met een financieel motief. De ene partij denkt ten koste van de andere partij ergens financieel een slaatje uit te kunnen slaan. Dat de schade die berokkend wordt vaak verder gaat dan het saldo op de zakelijke bankrekening, moge duidelijk zijn. Daarom moet dit snel en daadkrachtig worden aangepakt.

Lees verder

Conflicten

Conflicten kunnen uw bedrijfsvoering flink hinderen. Het gevoel van veiligheid en daarmee het werkplezier kunnen er aanzienlijk onder lijden. Als conflicten lang aanhouden, kunnen uw cijfers de problemen zelfs gaan reflecteren. Het is dan ook van groot belang dat de onenigheid zo snel mogelijk wordt opgelost.

Lees verder