Conflicten

Het verzamelen van de juiste inlichtingen is van onmisbaar belang bij het oplossen van conflicten.

Conflicten kunnen uw bedrijfsvoering flink hinderen. Het gevoel van veiligheid en daarmee het werkplezier kunnen er aanzienlijk onder lijden. Als conflicten lang aanhouden, kunnen uw cijfers de problemen zelfs gaan reflecteren. Het is dan ook van groot belang dat de onenigheid zo snel mogelijk wordt opgelost om verdere schade te voorkomen. Arcani helpt u graag bij het inwinnen van de juiste informatie, zodat het probleem bij de wortel kan worden aangepakt.

De impact van conflicten

Als er sprake is van een conflict binnen een bedrijf, blijft dit vaak niet bij een aantal woordenwisselingen aan de vergadertafel. Een voorbeeld: bij een aandeelhoudersconflict kan er een situatie ontstaan waarin een van de aandeelhouders het bedrijf verlaat en in zijn volgende functie uit wraak een smaad- en lastercampagne begint. Ook komt het voor dat er dreigtelefoontjes worden gepleegd naar aanleiding van een conflict. Uiteraard komt dit het imago van het bedrijf en het gevoel van veiligheid op de werkvloer niet ten goede. Het is dan ook uitermate belangrijk dat dit soort conflicten snel wordt opgelost.

Faillissementsfraude

Veel conflicten waarmee Arcani aan het werk gaat hebben te maken met faillissementsfraude. Een bedrijf dreigt bijvoorbeeld failliet te gaan en onderaannemers nemen de toevlucht tot fraude uit angst zelf financiƫle schade te lijden door dit aanstaande faillissement. Letterlijk komt dit erop neer dat ze goederen ontvreemden die ze bij het bedrijf in kwestie aantreffen. Het gebeurt echter zeer regelmatig dat de goederen die zij verduisteren niet eigendom zijn van het noodlijdende bedrijf, maar van een kerngezonde partner. Op die manier boet de partner ten onrechte voor de eventuele onmacht van een ander bedrijf tot uitbetaling van facturen.

Op zoek naar bewijslast

Helaas behoort het oplossen van conflicten als faillissementsfraude, bedreigingen en smaad- en lastercampagnes niet tot de prioriteiten van de politie. Wilt u hier iets tegen doen en schadeloosgesteld worden, dan zult u andere wegen moeten bewandelen. Particuliere recherche inschakelen is dan een goed alternatief. Arcani stelt op zeer zorgvuldige wijze een Intelligence Collection Plan op. In dit plan beoordelen wij welk onderzoek nodig is om op zo efficiƫnt mogelijke wijze de benodigde informatie te achterhalen. Ligt deze informatie eenmaal op tafel, dan valt er meestal effectiever te praten met degene die het conflict veroorzaakt.

Effectief en oplossingsgericht

Door middel van mediation en de daarbij behorende confrontatie met de bewijslast, komt Arcani vaak in korte tijd tot een schikking die voor haar opdrachtgever bevredigend is. Op deze manier wordt een kostbare en vaak slepende rechtsgang voorkomen en kunt u weer verder met uw core business.