DGA

Bescherm uw bedrijfscultuur en de goede naam van uw onderneming door te beschikken over de juiste informatie. Arcani vindt deze voor u.

Als directeur-grootaandeelhouder bent u erbij gebaat dat er binnen uw bedrijf integer wordt gewerkt, uw concurrentiepositie wordt beschermd en uw imago wordt hooggehouden. Er kunnen echter verschillende factoren zijn die deze drie zaken in gevaar brengen. Vaak is er hulp van buitenaf nodig om conflicten die hiermee verband houden op te lossen. Bewijslast is van onmisbaar belang om uw punt te kunnen maken en het probleem te kunnen verhelpen.

Integriteitsrisico’s

Hoe meer kapitaal er omgaat binnen uw bedrijf, hoe groter de kans op fraude is. Financiele medewerkers kunnen de dupe worden van of zelf moedwillig meewerken aan illegale transacties (denk aan CEO-fraude), op alle niveau’s binnen uw bedrijf kan corruptie plaatsvinden en goederen kunnen worden ontvreemd door uw eigen medewerkers. De financiële schade is vaak enorm en de consequenties voor de werksfeer blijven nog zeer lange tijd merkbaar. Het is dan ook zaak dat vermoedens van integriteitsbreuk zo spoedig mogelijk worden geverifieerd, zodat er actie kan worden ondernomen.

Bescherming van de concurrentiepositie

Ieder bedrijf probeert zich te onderscheiden van de concurrenten op de markt. Bent u daar succesvol in, dan zijn uw concurrenten nieuwsgierig naar uw geheim. Hoewel de aandacht tegenwoordig vooral wordt gevestigd op het beveiligen van het digitale netwerk, kunnen datalekken net zo goed plaatsvinden door middel van personen. Heeft u het vermoeden dat er bedrijfsspionage plaatsvindt? Of zet de concurrent lafhartige middelen in zoals blackmail? Om de schade zoveel mogelijk te beperken dient u de bewijslast hiervoor zo snel mogelijk op papier te krijgen, zodat u stappen kunt ondernemen. Arcani heeft jarenlange ervaring in het achterhalen van deze inlichtingen en verzorgt de rapportage die u nodig hebt.

Imagoschade

Niet alleen concurrenten kunnen proberen uw imago naar beneden te halen. Ook werknemers of ex-werknemers, die bijvoorbeeld na een conflict vanuit emotie handelen, kunnen een gevaar opleveren voor uw goede naam. Smaad- en lastercampagnes kunnen binnen korte tijd grote schade aanbrengen. Deze schade is vaak moeilijk te herstellen. Ook in deze situatie is het belangrijk zo snel mogelijk de dader en de motieven te achterhalen, zodat succesvolle mediation kan plaatsvinden.

Dataverlies

Vandaag de dag is iedere onderneming bezig met technologie en met de vraag hoe men zich tegen de gevaren ervan kan wapenen. Er worden maatregelen getroffen om data te beveiligen, om te voorkomen dat systemen gehackt worden en IT-afdelingen doen er alles aan om het gebruik van mobiele devices veilig te houden. Dit terwijl het lekken van data en informatie niet altijd een technische oorzaak heeft, vaak wordt de menselijke factor vergeten. Denk aan bedrijfsspionage, bedreigingen, afpersing, stalking enz. Hoewel het bedrijf de target is, is de mens het doelwit, bijvoorbeeld een directeur, een bankmedewerker enz.

De werkwijze van Arcani

Arcani onderscheidt zich als particulier recherchebureau door het belang dat wij hechten aan een grondige voorbereiding van het onderzoek. Voorafgaand aan het opstellen van een Intelligence Collection Plan, onderzoeken wij wat precies het probleem is, welke informatie nodig is en welke tactieken daar het beste bij passen. Op die manier voorkomen wij overbodig onderzoek en kunnen wij altijd handelen volgens het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Na uitvoering van de missie presenteren wij u een rapportageverslag dat u voorziet van de bewijslast die nodig is voor vervolgstappen of mediation.