MKB of Grootzakelijk

Welk conflict u ook ervaart binnen uw bedrijf, met de juiste inlichtingen komt u altijd dichter bij de oplossing. Arcani is u hierbij graag van dienst!

Wanneer u werkzaam bent binnen het MKB of grootzakelijk opereert, is de kans groot dat u met conflicten te maken krijgt. Dit kunnen meningsverschillen zijn binnen het bedrijf of kwesties tussen u en een partnerbedrijf, maar ook kunt u onder druk worden gezet door andere externe partijen. Om dit soort geschillen op te lossen is het belangrijk te weten wat er precies aan de hand is, wie de dader is en wat de motieven zijn. Arcani is het particulier recherchebureau dat u helpt deze informatie in te winnen.

Fraude op allerlei gebied

Veel geschillen waarbij Arcani wordt ingeschakeld hebben te maken met fraude. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vermoeden van faillissementsfraude, ontvreemding van geldbedragen en/of materialen, corruptie of ongeoorloofde afwezigheid. Binnen het bedrijf zijn al verschillende stappen tegen deze problemen ondernomen, maar helaas zonder resultaat. Men is aan het einde van de beschikbare middelen en het bewijs is onvoldoende om er een rechtszaak mee te winnen: meestal zijn de vermoedens wel gebaseerd op duidelijke aanwijzingen, maar zijn deze niet voldoende om ermee naar de rechter te stappen. Bovendien zou rechtsgang onevenredig hoge kosten met zich meebrengen.

Verzamelen van bewijslast en beperken van de schade

Arcani achterhaalt de feiten door middel van verschillende tactieken en verzamelt overtuigende bewijslast. Met behulp van mediation kan een schikking worden getroffen in het voordeel van het bedrijf en kan rechtsgang worden voorkomen. Dit alles gebeurt bovendien binnen een relatief zeer korte tijd, waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Druk van buitenaf

Ook wanneer een concurrent of andere externe partij u dwarszit door bijvoorbeeld een lastercampagne, oneerlijke concurrentie, afpersing of als een debiteur plotseling van de radar verdwijnt, is onderzoek onmisbaar. De politie heeft vaak niet de capaciteit om dit soort zaken op te pakken. Daarom is particuliere recherche hiervoor de aangewezen partij. Wij onderzoeken niet alleen wat er precies gaande is, maar proberen ook de motieven erachter te ontdekken. Op die manier wordt het namelijk mogelijk het probleem bij de wortel aan te pakken, wat tot een veel gunstiger effect leidt; zowel op de korte als de lange termijn.

Doelgericht op onderzoek uit

Arcani waakt ervoor vanuit een tunnelvisie te werken. Op basis van onze ervaring en uw beschrijving van het probleem nemen wij alle mogelijke aspecten mee bij het ontwikkelen van ons Intelligence Collection Plan, dat we vervolgens zo specificeren dat alleen het onderzoek wordt uitgevoerd dat echt relevant is. Proportionaliteit en subsidiariteit staan bij ons hoog in het vaandel. De rapportage die u als eindproduct krijgt aangeboden bevat dan ook precies die informatie die u nodig hebt om in een mediation-traject of bij eventuele rechtsgang het gewenste resultaat te behalen.