Finance

Belangrijke financiële beslissingen vragen om een gedegen onderbouwing. Arcani helpt u graag de benodigde informatie te verzamelen.

Als CFO of financieel medewerker kom je soms in lastige situaties terecht. Je moet de financiële integriteit van het bedrijf waarborgen, zowel binnen het bedrijf als in het contact met partnerbedrijven. Je functie vereist steeds alertheid bij de beoordeling van de financiële bedrijfsgegevens. Fraude moet vanaf de eerste stap worden onderkend. Is je gesprekspartner te vertrouwen? Is de keuze die je wilt gaan maken moreel verantwoord? Worden er halve waarheden of zelfs hele leugens verteld? En wat als je onder druk wordt gezet?

Financiële fraude

Financiële fraude wordt meestal vermoed op basis van cijfers die niet kloppen. Er lijkt geen sprake te zijn van menselijke vergissingen, maar van het opzettelijk wegsluizen van bedrijfskapitaal. Zo’n vermoeden roept veel vragen op, die vaak niet makkelijk te beantwoorden zijn zonder de vermoedelijke dader nattigheid te laten voelen. Dit laatste zou ertoe kunnen leiden dat sporen van de fraude worden uitgewist, of dat de betreffende persoon zelfs uit beeld verdwijnt.

Argwaan, maar geen bewijs

Ook dubieuze deals of vreemde verzoeken tot grote transacties binnen een bedrijf kunnen leiden tot argwaan. Fraudeurs gaan soms echter zo geraffineerd te werk, dat zelfs de meest zorgvuldige financial de vinger niet op de zere plek weet te leggen. De fraudeur krijgt daardoor maar al te vaak het voordeel van de twijfel, wat het bedrijf aanzienlijke geldbedragen kan kosten. Het is daarom verstandig om voor het sluiten van zo’n deal of het aangaan van een transactie te laten onderzoeken of het hele verhaal klopt.

Vermoedens worden feiten

Vermoedens van illegale praktijken berusten vaak op onvoldoende bewijs of zelfs alleen op onderbuikgevoelens. Het is van essentieel belang dat de juiste informatie op tafel komt die het vermoeden bevestigt, of juist bewijst dat dit ongegrond was. De missie van Arcani is om deze informatie boven water te krijgen. In onze voorbereidingsfase brengen wij uw vermoedens en de redenen daarvoor in kaart. Vervolgens analyseren we deze gegevens en besluiten we welke informatie er verzameld moet worden. Hierop passen bij onze opsporingstechnieken aan.

De mens achter de fraude

Het onderzoek dat wij vervolgens uitvoeren heeft niets van doen met forensische accountancy. Dat laten we graag aan de accountants zelf over. Waar wij ons mee bezig houden is de mens achter de (vermoedelijke) fraude. Wie is dat? Hoe gaat de persoon te werk? Wat zijn de motieven? Om antwoord te krijgen op deze vragen kunnen wij verschillende technieken inzetten. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan dit bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk volgen van personen, het opsporen van de vermoedelijke dader, het runnen van informanten, enzovoorts. Wanneer de resultaten van dit onderzoek zwart op wit in onze rapportage staan, heeft u bewijslast in handen waarmee u sterk staat in mediation of eventuele rechtsgang.