Advocatuur

U hebt bewijslast nodig om kans te maken in een juridische procedure. Arcani levert dit bewijs: volledig en onomstootbaar.

In juridische procedures is gebrek aan bewijs nogal eens een struikelblok. Alhoewel alle aanwijzingen in één en dezelfde richting wijzen, kan het gebrek aan hard bewijs de verdachte nog steeds vrijstellen van straf. Als advocaat kent u dan ook als geen ander het belang van gedegen onderzoek naar de tegenstander in een conflict. Het is de missie van Arcani om dit onderzoek uit te voeren en de zo broodnodige bewijslast op papier te krijgen.

Grondig onderzoek

Arcani kan bogen op jarenlange ervaring in onderzoek naar fraude, faillissementsfraude, afpersing, smaad- en lastercampagnes, oneerlijke concurrentie, ongeoorloofde afwezigheid, enzovoorts. In deze onderzoeken gaan wij verder dan alleen het verzamelen van feiten rondom de misstanden op zich: we proberen ook de motieven te achterhalen, waardoor het probleem bij de wortel kan worden aangepakt.

Van opsporen en volgen tot het runnen van informanten

Om dit doel te bereiken zetten we, afhankelijk van de casus, verschillende technieken in. Bij verdwijning van een debiteur proberen we deze persoon of het bedrijf uiteraard op te sporen aan de hand van de beschikbare informatie. Dit betekent soms dat wij deze persoon letterlijk volgen, waar hij zich ook naartoe beweegt. Bij een vermoeden van illegale praktijken kunnen wij personen observeren of bijvoorbeeld informanten runnen. Dit alles gebeurt uiteraard binnen de juridische kaders en met inachtneming van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.

Optimaliseren van veiligheidscondities

Loopt uw cliënt het risico om in de gaten gehouden te worden, of slachtoffer te worden van afpersing of diefstal? Of is de persoon doelwit van smaad en laster? Ons onderzoek richt zich op risicofactoren en motieven enerzijds, en op zwakke plekken in de bedrijfsvoering of in de leefomstandigheden van de cliënt anderzijds. Periodiek bespreken we deze risicofactoren en brengen we advies uit, waardoor het gevoel van veiligheid van de cliënt vergroot en de kans op dreiging verkleind kan worden.