Financieel

Helaas worden bedrijven of personen regelmatig bedrogen of opgelicht. Arcani helpt u graag de bewijslast in deze financiële conflicten op tafel te krijgen.

Vrijwel alle casussen die Arcani onder ogen krijgt, zijn conflicten van financiële aard. De ene partij denkt ten koste van de andere partij ergens financieel een slaatje uit te kunnen slaan. Dat de schade die berokkend wordt vaak verder gaat dan het saldo op de zakelijke bankrekening, moge duidelijk zijn. Oneerlijke praktijken nemen het werkplezier weg: het veroorzaakt stress binnen een bedrijf. Bovendien kan er imagoschade ontstaan als er laster wordt ingezet als afpersmiddel.

Problemen binnen een bedrijf

Helaas vinden ook binnen bedrijven duistere praktijken plaats die deze bedrijven serieuze schade berokkenen. Denk bijvoorbeeld aan CEO-fraude. Een medewerker van een groot bedrijf krijgt een mailtje met daarin het verzoek een aanzienlijk bedrag over te maken naar een vaak buitenlandse rekening. Deze mail is gestuurd in naam van een CEO, die op enige afstand van de geadresseerde medewerker staat. De transactie wordt als urgent bestempeld, de betalingstermijn is vaak kort en er wordt vertrouwelijkheid rondom de deal geëist. Op deze manier worden bedrijven soms voor miljoenen euro’s opgelicht.

Naast grote fraudekwesties als deze vindt er veel bedrog op kleinere schaal plaats. Ook ongeoorloofde afwezigheid en bedrog rondom commissies kunnen een groot financieel lek vormen. Particuliere recherche is in beide situaties een oplossing die een langdurige rechtsgang kan voorkomen of het bewijs kan verzamelen dat nodig is voor succes bij rechterlijke vervolging.

Financiële schade berokkend door externen

Als een klant na geleverde diensten of producten opeens met de noorderzon vertrokken blijkt te zijn, loopt uw bedrijf inkomsten mis. Hetzelfde geldt voor situaties van oneerlijke concurrentie. Wanneer u het vermoeden hebt dat u bent opgelicht of bedrogen, is het vaak lastig te beslissen wat u hiertegen moet doen. De politie heeft niet altijd de capaciteit en prioriteit om achter deze zaken aan te gaan. Een gang naar de rechter vereist een bewijslast die u slechts op grond van een vermoeden niet kunt leveren. Wat u nodig hebt zijn harde bewijzen waarmee u de dader kunt confronteren of waarmee u in een rechtszaak een goede kans van slagen hebt.

Bewijslast op tafel

Waar de politie u in sommige gevallen niet kan helpen, kan een particulier recherchebedrijf dat wel. In de voorbereiding van het onderzoek bepalen we samen met u welke aspecten van belang zijn en welke informatie er exact nodig is. Bij het vaststellen van ons Intelligence Collection Plan bepalen we de te gebruiken technieken. Is het voldoende om iemand te volgen of gaan we informanten runnen? Moet er iemand worden opgespoord? Het eindproduct van ons werk is een uitgebreid inlichtingenrapport met alle bewijslast die we hebben verzameld. Door ons grondige voorwerk kunnen wij juist die informatie verzamelen die u nodig hebt om stappen te kunnen ondernemen.