Observeren

De keuze voor een statische of dynamische observatie is afhankelijk van het doel van het onderzoek, de concrete casus enzovoorts.

Bij het observeren kan het gaan om het waarnemen van een natuurlijk of een rechtspersoon. Tijdens het observeren worden alle bewegingen vastgelegd. Daaruit wordt informatie gefilterd die in de huidige casus van belang is. Observaties zijn bijna altijd heimelijk.

Afhankelijk van de casus bestaat een observatieteam uit minimaal twee man. Variabelen zijn de aard van het onderzoek, de awareness en het risico voor de opdracht bij uitbreiding van het team. De observanten dienen professioneel en integer te zijn, aangezien met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt. Onze observanten zijn dan ook altijd gecertificeerd.

Statisch observeren

Observaties kunnen statisch of dynamisch van aard zijn. Bij een statische observatie worden er diverse Observatie Posten (OP’s) ingericht. Met onze achtergrond weten wij als geen ander waaraan een perfecte OP moet voldoen. De kans op onderkenning is nu eenmaal groter naarmate de tijd verstrijkt. Onze operators zijn in staat hierin een goede afweging in te maken. Vanuit de observaties komt altijd nieuwe informatie naar boven die weer moet worden afgewogen. Observaties kunnen helpen om bestaande informatie in de juiste context te plaatsen.

Bij observatie is het van belang dat de observanten weten welke informatie ze moeten achterhalen, wat het doel is van de observatie en waarop ze moeten letten. Observeren is meer dan slechts toekijken wat er gebeurt. Denk hierbij aan het observeren van in- en uitgaand bezoek bij een bedrijfspand. Door het observeren kan informatie worden verzameld waarop het verdere onderzoek kan worden gebouwd.

Dynamisch observeren

Dynamische observaties vinden plaats in combinatie met volgacties. Hiermee vergaren we in een korte periode zoveel mogelijk informatie. Statische observaties zijn dus aan een plaats gebonden, terwijl bij dynamische observaties wordt meebewogen met het target. Hierbij is coördinatie en improvisatievermogen key. Als een target bijvoorbeeld onvoorzien naar een ontoegankelijke of heel onlogische plaats gaat waar we hem/haar moeilijk kunnen volgen, moeten snel keuzes worden gemaakt en opties worden afgewogen, zonder de missie in gevaar te brengen. U als opdrachtgever wilt graag dat we daarbij verstandige keuzes maken die u geen moeilijkheden opleveren. Wij gaan dan ook altijd zeer discreet te werk.