Accountancy

Als accountant controleert u op onregelmatigheden in cijfers. Ook uiten cliënten soms hun vermoedens van fraude binnen het bedrijf. Arcani legt de waarheid voor u op tafel.

Als accountant bent u vaak degene die onregelmatigheden in de cijfers ontdekt. Ook komt het voor dat cliënten in hun gesprekken met de accountant hun zorgen uiten over vermeende fraude binnen het bedrijf. Het is dan belangrijk dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de daders en de mogelijke motieven achter de fraude. Arcani werkt regelmatig in een partnership met accountants om het verhaal achter deze cijfers te achterhalen.

Financiële fraude

Als de jaarrekening niet klopt en een financieel leidinggevende met cijfers lijkt te sjoemelen, is dat reden om alarm te slaan. Er direct vanuit gaan dat er opzettelijke fraude in het spel is, zou echter te kort door de bocht zijn. Recent onderzoek wees uit dat er op de werkvloer vaak een cultuur van creatief boekhouden bestaat, waarbij de grens tussen legaal creatief boekhouden en frauderen niet altijd even duidelijk is voor de werknemers.

Opzet of naïviteit?

Is er opzettelijke fraude in het spel, dan zal de fraudeur zijn paadje zoveel mogelijk schoon proberen te vegen. Het is dan een uitdaging om juist dat bewijs op tafel te krijgen waardoor de opzet niet meer te ontkennen valt. Is er echter sprake van een ‘vergissing’, dan is zowel de betreffende persoon als het gedupeerde bedrijf erbij gebaat dat de fraudeur met deze feiten wordt geconfronteerd om herstel mogelijk te maken en herhaling te voorkomen.

Onderzoek naar motieven

Het achterhalen van de motieven achter fraude is een vak apart. Arcani is een ervaren partner op dit gebied, die niet rust voordat alle inlichtingen in een gedegen en complete rapportage staan. Wij bestuderen met u de aanleiding voor de verdenkingen en alle overige aanwijzingen voor fraude. In ons Intelligence Collection Plan stippelen wij de onderzoeksstrategie uit die het beste bij de casus past. Als onze missie is afgerond, ontvangt u een rapportage waarmee u verdere stappen kunt ondernemen. Zo staat u sterk in mediation of een eventuele juridische procedure.