Opsporen

Het opsporen van oplichters en een juridische casus bouwen, of het opsporen van een pechvogel en de zaak door mediation tot een eind brengen. Wij staan voor u klaar.

Opsporen is een breed begrip en het kan voor allerlei soorten onderzoek worden ingezet. Belangrijk voor een efficiƫnte opsporing is een effectieve werkwijze. Onze methode is zo ontwikkeld dat deze in alle gevallen effectief is, waardoor wij het opsporingstraject zeer snel kunnen toepassen op uiteenlopende situaties.

Het kan hierbij, zoals gezegd, om zeer gevarieerde situaties gaan. Een vordering die openstaat, een lening die is verstrekt en waarvan de persoon erachter iemand anders blijkt te zijn dan hij of zij in eerste instantie deed voorkomen, een bedrijfseigenaar die vertrekt naar bestemming onbekend, enz. Veelal draait het om de financiƫle factor die in het geding is. Mensen kunnen hun lening niet meer terugbetalen, zijn schuldig aan ordinaire oplichting etc.

Opsporen van oplichters

U blijft achter met veel vragen en de oplichter (in onze casussen is veelal opzet in het spel) heeft voordeel uit de situatie gehaald. Althans dat denkt de oplichter. Opsporing van de persoon in kwestie is prioriteit, maar ook het achterhalen van het motief is essentieel. Wilt u niet alleen de zaak aan de kaak stellen, maar ook dat de persoon in kwestie gestraft wordt, dan moet bijvoorbeeld worden bewezen dat opzet in het spel is.

Door de zaak op te lossen en tevens informatie te verzamelen die kan helpen in de veroordeling van een persoon, kunt u als benadeelde een stuk voldoening krijgen voor hetgeen u is aangedaan. Onze opsporing gaat, afhankelijk van de opdracht, verder dan slechts het achterhalen van de persoon.

Opsporing en mediation

In sommige gevallen gaat het helemaal niet om oplichting. Denk bijvoorbeeld aan iemand die goede bedoelingen had, maar werd getroffen door het lot. Een faillissement, familiekwesties, e.d. komen nooit gelegen. Alle ellende komt tegelijk binnen bij de debiteur en bang dat hij alles kwijtraakt, duikt hij onder.

In plaats van de persoon te achterhalen zodat u hem kunt kaalplukken, kunnen we ook een mediation-traject starten. Uit ervaring weten we dat middels mediation meer wederzijds begrip wordt opgebouwd en de debiteur beter bereid is zijn schulden te betalen. Daarnaast geeft het meer voldoening voor u als crediteur als de persoon in kwestie niet nodeloos in een gat wordt gegooid, maar dat de debiteur op een eerlijke en waardige wijze wordt geholpen zijn schuld aan u te voldoen.

Arcani heeft een zeer goed slagingspercentage in de opsporing.