Personeelskwesties

Fraude door personeel kan uw bedrijf veel schade toebrengen. De informatie die Arcani voor u achterhaalt kunt u effectief inzetten bij het stoppen van dit gedrag.

Goed personeel is een belangrijk ingrediënt voor de vitaliteit van een bedrijf. Onbetrouwbaar personeel kan echter fataal zijn. Personeel dat zich niet houdt aan afspraken, werknemers die zich ten onrechte ziekmelden, ex-werknemers die zich niet houden aan een concurrentie- of relatiebeding: het veroorzaakt een enorme onrust op de werkvloer en kost een bedrijf aanzienlijke bedragen. Zonder hard bewijs kunnen leidinggevenden echter weinig doen, vooral niet als er hardnekkig opzet in het spel is. Arcani helpt u graag dit zo nodige bewijs op tafel te krijgen.

Ongeoorloofde afwezigheid

De makkelijkste manier om geld te verdienen is zorgen dat je een vast contract krijgt, je vervolgens langdurig ziekmelden en lekker thuis op de bank gaan zitten. Of zelfs nog wat bijklussen met nevenwerkzaamheden. Helaas komt dit zeer regelmatig voor. Anderzijds zijn er ook personeelsleden die echt langdurig ziek zijn en waarbij een hijgende leidinggevende in de nek juist averechts kan werken. Hoe kom je erachter of je werknemer geoorloofd of ongeoorloofd afwezig is?

Bewijs achterhalen

Wanneer een werknemer zich na lange tijd ziek geweest te zijn weer beter meldt, precies 30 + 1 dagen komt werken en vervolgens weer verdwijnt is het vrij helder: deze persoon maakt misbruik van de Nederlandse wetgeving rondom ziekteverlof. Dan is het echter nog steeds noodzakelijk om te bewijzen dat de persoon wel degelijk in staat zou zijn om zijn werkzaamheden te verrichten. Iemand die verklaart geen lichamelijk werk te kunnen doen en vervolgens wel het hele huis van de buurman verbouwt, heeft aantoonbaar gelogen. Arcani helpt u, door middel van bijvoorbeeld het volgen of observeren van personen, dit soort feiten te achterhalen.

Andere vormen van fraude door personeel

Eén op de drie bedrijven krijgt te maken met personeel dat fraudeert. Corruptie komt voor in alle lagen van de bedrijfsstructuur. Diefstal is een veel voorkomend probleem. Personeelsleden met links naar concurrenten die bedrijfsgevoelige informatie doorspelen naar uw concurrenten kunnen zeer schadelijk zijn voor uw marktpositie. Ook het overtreden van een relatie- of concurrentiebeding kan een flinke schadepost betekenen.

Confrontatie als conflictoplosser

Voor het zo snel mogelijk oplossen van dit soort conflicten is een confrontatie tussen de dader en de feiten een machtig wapen. Het achterhalen van feiten, daders en motieven is dé uitdaging van Arcani. Samen met u brengen wij het probleem in kaart, stellen we een Intelligence Collection Plan op en gaan op missie om de benodigde informatie te vinden. Het rapport dat hieruit voortkomt is vaak al voldoende om het conflict middels mediation op te lossen en de dader te laten besluiten zijn praktijken te staken.

Bekijk ook

Financieel

Vrijwel alle casussen die Arcani onder ogen krijgt, zijn conflicten met een financieel motief. De ene partij denkt ten koste van de andere partij ergens financieel een slaatje uit te kunnen slaan. Dat de schade die berokkend wordt vaak verder gaat dan het saldo op de zakelijke bankrekening, moge duidelijk zijn. Daarom moet dit snel en daadkrachtig worden aangepakt.

Lees verder

Personeelskwesties

Goed personeel is een belangrijk ingrediënt voor de vitaliteit van een bedrijf. Onbetrouwbaar personeel kan echter fataal zijn. Personeel dat zich niet houdt aan afspraken, werknemers die zich ten onrechte ziekmelden, ex-werknemers die zich niet houden aan een concurrentie- of relatiebeding: het veroorzaakt een enorme onrust op de werkvloer en kost een bedrijf aanzienlijke bedragen.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een relatief begrip. Waar de één zich veilig waant tot de aanwezigheid van risico’s is aangetoond, heeft de ander behoefte aan preventieve maatregelen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Diverse factoren zijn hierop van invloed. De mate van kwetsbaarheid van een persoon of bedrijf en de aanwezigheid van kapitaal zijn hier slechts enkele voorbeelden van.