HR-manager

Integer personeel is kostbaar. Arcani helpt u graag betrouwbare werknemers aan te nemen en obstakels te verwijderen.

Als HR-manager houdt u zich enerzijds bezig met het efficiënt benutten van talent en anderzijds met het elimineren van obstakels voor de bedrijfsvoering. Het aannemen van nieuw personeel vergt dan ook een goed beoordelingsvermogen: je wilt immers talent en geen obstakels binnenhalen. Ook bij conflicten binnen het bedrijf heeft u scherp inzicht nodig in de verhoudingen tussen personeelsleden onderling, persoonlijke motieven en de eventuele werkwijze van potentiële infiltranten.

Screening

Bij het aannemen van nieuw personeel wilt u er zeker van zijn dat de betreffende persoon betrouwbaar is. Trojaanse paarden komen immers niet slechts binnen via de digitale snelweg, maar ook juist in de vorm van menselijke spionnen. U kunt dit risico aanzienlijk verkleinen door screening toe te passen in uw sollicitatieprocedure. Arcani voert deze screening op professionele wijze voor u uit op basis van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Zo komt u binnen de grenzen van de wet op de privacy aan de informatie die u nodig heeft om de integriteit van de sollicitant te beoordelen.

Fraude op de werkvloer

Fraude op de werkvloer (denk aan diefstal, ongeoorloofde afwezigheid, corruptie, infiltratie) is lastig aan te pakken. Fraudeurs gaan geraffineerd te werk, waardoor er geen duidelijk bewijs is voor de vermoedelijke misstanden. Gesprekken met de betreffende werknemers worden dan ook vaak niet veel meer dan een welles-nietes conversatie, waarna de medewerker nog beter zijn best zal doen om zijn illegale handelingen verborgen te houden. Dit alles veroorzaakt spanning binnen het bedrijf. Zolang de fraudeur doorgaat met zijn praktijken blijft dit bovendien zorgen voor financiële schade.

De waarheid zwart op wit

Zonder bewijs komt u als HR-manager waarschijnlijk geen stap verder in de aanpak van dit probleem. Arcani heeft als missie onrecht tegen te gaan en de waarheid te achterhalen. Wij gaan graag met u om de tafel om het probleem te bespreken en een Intelligence Collection Plan op te stellen. Vervolgens gaan wij aan de slag om de benodigde informatie te achterhalen. Daarbij richten wij ons niet alleen op de handelingen die plaatsvinden, maar ook op de motieven erachter. Onze bevindingen verwerken wij in een professionele en gedetailleerde rapportage. Deze rapportage vormt een onomstootbaar bewijsstuk, waardoor de fraudeur zijn beschuldiging niet meer kan ontkennen. Dit stelt u in staat om door middel van mediation of, in het uiterste geval, een gang naar de rechter een einde te maken aan de fraude binnen uw bedrijf.

Awareness Training tegen bedrijfsspionage

De beveiliging van digitale netwerken tegen bedrijfsspionage heeft momenteel volop de aandacht. Grote kans dat uw bedrijf hier een aanzienlijk budget voor heeft gereserveerd. Wat vaak vergeten wordt, is dat spionage ook nog steeds plaatsvindt op de ouderwetse manier: de concurrent gebruikt één van uw medewerkers om meer te weten te komen over uw bedrijfsvoering of bijvoorbeeld de samenstelling van uw product. Hoe herkent u dat uw bedrijf geïnfiltreerd of in de gaten gehouden wordt? Hoe kunt u uw gegevens veiligstellen en hoe zorgt u dat de uniciteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft? De Awareness Training van Arcani brengt u op de hoogte van de meest actuele vormen van bedrijfsspionage en helpt u zich hiertegen te weren. De training maakt u bewust van de gevaren en geeft u een scherper oog voor datalekken, spionage en andere veiligheidsrisico’s.